Paste Search Dynamic
Recent pastes
program wykonna wprowadzonych
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. main()
 4. {
 5. float x,y;
 6. printf("program wykonuje podstawowe działania na wprowadzonych liczbachn");
 7. printf("podaj pierwszą liczbę:2");
 8. scanf("%f",&x);
 9. printf("%gn",x);
 10. printf("podaj drugą liczbę:6");
 11. scanf("%f",&y);
 12. printf("%gn",y);
 13. if(y<0)
 14. printf("%g - (%g) = %gn",x,y,x-y);
 15. else
 16. printf("%g - %g = %gn",x,y,x-y);
 17. return 0;
 18. }
Parsed in 0.003 seconds