Paste Search Dynamic
Recent pastes
selection_sort
 1. def selection_sort(arr):
 2.         n = len(arr)
 3.         # perulangan list elemen
 4.         for i in range(n):
 5.                 # cari nilai elemen terendah
 6.                 # yang masih tersedia
 7.                 min_idx = i
 8.                 for j in range(i+1, n):
 9.                         if arr[min_idx] > arr[j]:
 10.                                 min_idx = j
 11.                                
 12.                         # tukar dengan nilai elemen ke-1
 13.                         arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]
 14.                 return arr
 15.                
 16.                 list = [64, 25, 12, 22, 11]
 17.                 print(selection_sort(list))
Parsed in 0.002 seconds