pastebin

Paste Search Dynamic
Recent pastes
algorytm cw1
 1. program algorytm_cw1;
 2. begin;
 3.  var a,b,pole,c,Objetosc:integer;
 4.  readln(a); readln(b); readln(c);
 5.  Pole:=a*b;
 6.  write("Pole podstawy prostopadłościanu o bokach a i b wynosi ");
 7. writeln(Pole);
 8. Objetosc:=a*b*c;
 9. write("Objętość prostopadłościanu o bokach a b i c wynosi ");
 10. write(Objetosc);
 11.  
 12. end.
Parsed in 0.006 seconds