Paste Search Dynamic
Recent pastes
Konstanter som kan benyttes
 1.  
 2. using system;
 3. using system.IO;
 4. using system.Text;
 5. using system.Globalization;
 6.  
 7. namespace LG04_Csv_To_Txt
 8. {
 9.         static class Constants
 10.         {
 11.                 /*Konstanter som kan benyttes på tvers av klasser
 12.                   Lengde på feltene som skal skrives til en tekstfil */
 13.                 public static readonly int[] UBWFixedFieldLength = new int[98] {25, 25,160, 2,20,  1, 25, 25,255,255,
 14.                                                                                                                                                 25,  4,  4, 4, 4,  4,  4,  4, 35, 25,
 15.                                                                                                                                                 25, 25,  8, 1,20, 25,255,255,255, 50,
 16.                                                                                                                                                 25,  8, 25,25,25, 25, 25, 25, 25, 25,
 17.                                                                                                                                                 25, 25, 25,25,25, 25, 25, 25, 20, 20,
 18.                                                                                                                                                 50, 20,100,25, 4, 12,120,120, 10, 25,
 19.                                                                                                                                                 50, 25,255, 8, 8, 15,  2,  2,  4,  6,
 20.                                                                                                                                                 40, 40, 25,25,25,  8,  8, 20, 60,  1,
 21.                                                                                                                                                 50, 25, 25, 8,25,100,100,100,100,  2,
 22.                                                                                                                                                  3,255, 20,20,15, 25, 25, 15};
 23.                
 24.                 /*Påkrevede felter i HEADER.
 25.                   0 = skal ikke være med,
 26.                   1 = MÅ være med,
 27.                   2 = kan være med */
 28.                 public static readonly int[] UBWMandatoryFields_Header = new int[98] {0,2,2,0,0,0,1,2,2,0,
 29.                                                                                                                                                           0,2,2,2,2,2,2,2,2,1,
 30.                                                                                                                                                           1,2,2,2,0,1,2,2,2,2,
 31.                                                                                                                                                           2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,
 32.                                                                                                                                                           0,0,2,2,2,2,2,2,0,0,
 33.                                                                                                                                                           2,2,1,2,0,0,1,2,0,2,
 34.                                                                                                                                                           2,2,2,2,2,1,2,2,2,1,
 35.                                                                                                                                                           2,2,0,1,2,0,2,0,0,1,
 36.                                                                                                                                                           0,0,0,2,2,2,1,1,0,1,
 37.                                                                                                                                                           0,0,0,0,2,2,0,2};
 38.                 /*Påkrevede felter i ARTIKKEL.
 39.                   0 = skal ikke være med,
 40.                   1 = MÅ være med,
 41.                   2 = kan være med */
 42.                 public static readonly int[] UBWMandatoryFields_Articles = new int[98] {2, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
 43.                                                                                                                                                                 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
 44.                                                                                                                                                                 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
 45.                                                                                                                                                                 0, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
 46.                                                                                                                                                                 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2,
 47.                                                                                                                                                                 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0,
 48.                                                                                                                                                                 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
 49.                                                                                                                                                                 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1,
 50.                                                                                                                                                                 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
 51.                                                                                                                                                                 2, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 0 };
 52.                
 53.                 //Navn på feltene
 54.                 public static readonly string[] UBWFieldName = new string[98] {"Account",       "Accountable",  "Address",      "Allocation_key", "Amount",       "Amount_set",   "Apar_id",       "Apar_id_ref",    "Apar_name",     "Art_descr",
 55.                                                                                                                                            "Article",       "Att_1_id",     "Att_2_id",     "Att_3_id",       "Att_4_id",     "Att_5_id",     "Att_6_id",      "Att_7_id",       "Bank_account",  "Batch_id",
 56.                                                                                                                                            "Client",        "Client_ref",   "Confirm_date", "Control",        "Cur_amount",   "Currency",     "Del_Met_descr", "Del_term_descr", "Deliv_addr",    "Deliv_attention",
 57.                                                                                                                                            "Deliv_country", "Deliv_date",   "Deliv_method", "Deliv_terms",    "Dim_1",        "Dim_2",        "Dim_3",         "Dim_4",          "Dim_5",         "Dim_6",
 58.                                                                                                                                            "Dim_7",         "Dim_value_1",  "Dim_value_2",  "Dim_value_3",    "Dim_value_4",  "Dim_value_5",  "Dim_value_6",   "Dim_value_7",    "Discount",      "Disc_percent",
 59.                                                                                                                                            "Ean",           "Exch_rate",    "Ext_ord_ref",  "Inrule_id",      "Line_no",      "Location",     "Long_info_1",   "long_info_2",    "Lot",           "Main_apar_id",
 60.                                                                                                                                            "Mark_attention","Mark_ctry_cd", "Markings",     "Obs_date",       "Order_date",   "Order_id",     "Order_type",    "Pay_method",     "Pay_temp_id",   "Period",
 61.                                                                                                                                            "Place",         "Province",     "Rel_value",    "Responsible",    "Responsible2", "Seq_no",       "Seq_ref",       "Serial_no",      "Short_info",    "Status",
 62.                                                                                                                                            "Sup_article",   "Tax_code",     "Tax_system",   "Template_id",    "Terms_id",     "Text1",        "Text2",         "Text3",          "Text4",         "Trans_type",
 63.                                                                                                                                            "unit_code",     "Unit_descr",   "Unit_price",   "Value_1",        "Voucher_ref",  "Voucher_type", "Warehouse",     "ZIP_code"};
 64.  
 65.                 /*"Datatype" på feltetene.
 66.                    s = string,
 67.                    su = string med store bokstaver
 68.                    n = numerisk,
 69.                    nx = numerisk som skal ganges opp med 100 (UBW må ha inn et heltall) */
 70.                 public static readonly string[] UBWDatatype = new string[98] {"su", "s",  "su", "n",  "nx", "n",  "su", "su", "s",  "s",
 71.                                                                                                                                           "su", "su", "su", "su", "su", "su", "su", "su", "s",  "s",
 72.                                                                                                                                           "su", "su", "s",  "su", "nx", "su", "s",  "s",  "s",  "s",
 73.                                                                                                                                           "su", "s",  "su", "su", "su", "su", "su", "su", "su", "su",
 74.                                                                                                                                           "su", "su", "su", "su", "su", "su", "su", "su", "nx", "nx",
 75.                                                                                                                                           "s",  "nx", "s",  "su", "n",  "su", "s",  "s",  "su", "su",
 76.                                                                                                                                           "s",  "su", "s",  "s",  "s",  "n",  "su", "su", "su", "n",
 77.                                                                                                                                           "s",  "s",  "su", "su", "su", "n",  "n",  "su", "s",  "su",
 78.                                                                                                                                           "su", "su", "su", "n",  "su", "su", "su", "su", "su", "su",
 79.                                                                                                                                           "su", "s",  "nx", "nx", "n",  "su", "su", "su"};
 80.                
 81.                 //Verdien som skal brukes til å "Padde" feltene for å få en fast lengde
 82.                 public static readonly char blanke = ' ';
 83.                
 84.                 //Sti til Feilloggen
 85.                 public static readonly string errLogPath = "c:\LG04_CsvToTxt_ErrorLog.txt";
 86.                
 87.                 //Antall dager å beholde leggelementer
 88.                 public static readonly int daysToKeep = 7;
 89.                
 90.                 //Sett format på datetime
 91.                 public static readonly string dateTimeFormat = "dd-mm-yyyy HH:mm:ss";
 92.                 public static readonly string dateFormat = "dd-mm-yyyy";
 93.                
 94.                 //Skal headere skrives i filen?
 95.                 public static readonly bool printHeaders = true;
 96.         }
 97.        
 98.        
 99.         class Program
 100.         {
 101.                 /*
 102.                
 103.                 Konverterer en CSV fil til TXT fil med faste posisjoner.
 104.                
 105.                 NB!!  Det kan med fordel legges inn riktigere feilhåndtering i programmet (try {.... catch {...)
 106.                
 107.                 Dette er noe vi bør få Evry til å lage for alle importfiler vi benytter.
 108.                 Mulig å legge til som et steg FØR innlesing av fil i UBW??????
 109.                
 110.                 */
 111.                
 112.  
 113.                 [STAThread]
 114.                 static void Main()
 115.                 {  
 116.                         string strH1, strH2, strA1, strA1a, strA2;
 117.                         string sTrimmed;
 118.                         StringBuilder strB = new StringBuilder();
 119.                         string[] felter;
 120.                         int iLineNumber = 0;
 121.                         int iFieldNumber = 0;
 122.                         int i = 0;
 123.                         int numberOfDeletedLines = 0;
 124.                         int err = 0;
 125.                         bool HEADER = false;
 126.                        
 127.                         //Slett innhold eldre enn x dager fra feilloggen
 128.                         //numberOfDeletedLines = Housekeeping();
 129.                         //skrivFeilmelding(0, 0, "", "Antall linjer slettet i feilloggen pga alder: " + numberOfDeletedLines);
 130.  
 131.                         //Chars som skal fjernes fra alle tekstfelter.
 132.                         //Må vurdere om det er andre karakterer vi må ta høyde for
 133.                         char[] CharsToRemoveFromString = new char[3] {' ', 'n', 'r'};
 134.                        
 135.                         // Simulerer HeaderLinjene i fila som leses inn
 136.                         strH1 = ";;;;;;0;;;;;;;;;;;;;20211001;K0 ;;;;;NOK;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;93361;;0;;Beitstad 1;;;;;;;;;26548;;;;202109;;;;26548;;;;;;N;;;;;;;LG04;840029212;;42;;;;;;;;";
 137.                         strH2 = ";;;;;;0;;;;;;;;;;;;;20211001; K0;;;;;NOK;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;93361;;0;;Beitstad 1;;;;;;;;;26999;;;;202109;;;;26999;;;;;;N;;;;;;;LG04;840029212;;42;;;;;;;;";
 138.                        
 139.                         // Simulerer Varelinjene i fila som leses inn
 140.                         strA1  = ";;;0;176;1;;;;NRK valg 1, Middag, NRK, Normal               ;25001;;;;;;;;;20211001;K0;;;;176,0;;;;;;;;;;93361;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;;;;;;;;26594;;;;202109;;;;;;0;;;;N;;;;;;;;;;42;;;88,0   ;2;;;;";
 141.                         strA1a = ";;;0;176;1;;;;NRK valg 1, Middag, NRK, Normal               ;25001;;;;;;;;;20211001;K0;;;;176,0;;;;;;;;;;93361;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2;;;;;;;;;;;26594;;;;202109;;;;;;0;;;;N;;;;;;;;;;42;;;176,000;1;;;;";                      
 142.                         strA2  = ";;;0;176;1;;;;Spesialkost valg 1, Middag, -HELTKJØTT, Normal;25001;;;;;;;;;20211001;K0;;;;176,0;;;;;;;;;;93361;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;;;;;;;;26999;;;;202109;;;;;;0;;;;N;;;;;;;;;;42;;;88     ;2;;;;";
 143.                                          
 144.  
 145.                         // Tabell som etterligner en fil som leses linje for linje
 146.                         string[] inputFile = new string[] {strH1,strA1,strA1a,strH2,strA2};
 147.                        
 148.                         //Skriv feltnavn på første linje
 149.                         //Kommenteres ut i produksjonsmiljø eller sett verdien i konstanten printHeaders til false
 150.                         if (Constants.printHeaders)
 151.                         {
 152.                                 foreach (string n in Constants.UBWFieldName)
 153.                                 {
 154.                                         if (n.Length <= Constants.UBWFixedFieldLength[i])
 155.                                         {
 156.                                                 //Konstruer linjen, felt for felt
 157.                                                 strB.Append(n.PadRight(Constants.UBWFixedFieldLength[i], Constants.blanke));
 158.                                         }
 159.                                         else
 160.                                         {
 161.                                                 //Konstruer linjen, felt for felt
 162.                                                 strB.Append(n.Substring(0, Constants.UBWFixedFieldLength[i]).PadRight(Constants.UBWFixedFieldLength[i], Constants.blanke));
 163.                                         }
 164.                                         i++;
 165.                                 }
 166.                                 //Lagre linjen i en variabel sammen med alle andre linjer
 167.                                 strB.AppendLine();
 168.                         }
 169.                        
 170.                        
 171.                         // Alt det magiske for alle linjer og felter skjer her
 172.                         // Loop i alle linjer i fila
 173.                         foreach (string linje in inputFile)
 174.                         {
 175.                                 iLineNumber += 1;
 176.        
 177.                                 //Split opp hver linje i verdier mellom semikolon
 178.                                 //Det blir en tabell
 179.                                 felter = linje.Split(';');
 180.                                
 181.                                 Console.WriteLine("::" + felter[87] + " - " + felter[88] + " - " + felter[89]);
 182.                                                                
 183.                                 //Sjekk om det er en header eller artikkellinje
 184.                                 if (felter[6].Length > 0 && string.IsNullOrEmpty(felter[4]))
 185.                                 {
 186.                                         HEADER = true;
 187.                                 }
 188.                                 else if (string.IsNullOrEmpty(felter[6]) && felter[4].Length > 0)
 189.                                 {
 190.                                         HEADER = false;
 191.                                 }
 192.                                 else
 193.                                 {
 194.                                         skrivFeilmelding(iLineNumber, 0, "", "Kan ikke avgjøre om dette er en Header- eller artikkellinje. Apar_ID mangler");
 195.                                 }              
 196.  
 197.                                 //Loop i alle felter i linja
 198.                                 foreach (string felt in felter)
 199.                                 {
 200.                                         iFieldNumber += 1;
 201.                                        
 202.                                         if (HEADER)
 203.                                         {
 204.                                                 //Sjekk om feltet MÅ være tilstede.
 205.                                                 if (Constants.UBWMandatoryFields_Header[iFieldNumber-1] == 1 && string.IsNullOrEmpty(felt))
 206.                                                 {
 207.                                                         skrivFeilmelding(iLineNumber, iFieldNumber-1, Constants.UBWFieldName[iFieldNumber-1], "Feltet MÅ ha en verdi");
 208.                                                 }
 209.                                         }
 210.                                         else
 211.                                         {
 212.                                                 //Sjekk om feltet MÅ være tilstede.
 213.                                                 if (Constants.UBWMandatoryFields_Articles[iFieldNumber-1] == 1 && string.IsNullOrEmpty(felt.Trim(CharsToRemoveFromString)))
 214.                                                 {
 215.                                                         skrivFeilmelding(iLineNumber, iFieldNumber-1, Constants.UBWFieldName[iFieldNumber-1], "Feltet MÅ ha en verdi");
 216.                                                 }
 217.                                         }
 218.  
 219.                                         //Fjern blanke før og etter innholdet
 220.                                         //Her bør man ta høyde for at det kan ligge forskjellige skjulte chars i feltet
 221.                                         //Eks. char(10), char(13)
 222.                                         sTrimmed = felt.Trim(CharsToRemoveFromString);
 223.  
 224.                                         //Hvis det er et beløp som ligger i feltet skal det ikke inneholde desimalskilletegn.
 225.                                         //Skal ha med 2 desimaltall slik at UBW kan dele på 100 for å få riktig tall
 226.                                         //Dette kan sikkert gjøres mer elegant, men har ikke tid
 227.                                         if (Constants.UBWDatatype[iFieldNumber-1].ToLower() == "nx")
 228.                                         {
 229.                                                 sTrimmed = removeDecimalSign_And_EnforceTwoDecimalDigits(iFieldNumber-1, iLineNumber, sTrimmed);
 230.                                         }
 231.                                         if (Constants.UBWDatatype[iFieldNumber-1].ToLower() == "su")
 232.                                         {
 233.                                                 sTrimmed = sTrimmed.ToUpper();
 234.                                         }
 235.                                         strB.Append(constructLine(iFieldNumber-1, iLineNumber, sTrimmed));
 236.                                 }
 237.                                 //Lagre linjen i en variabel sammen med alle andre linjer
 238.                                 strB.AppendLine();
 239.                                
 240.                                 HEADER = false;
 241.                                 iFieldNumber = 0;
 242.                         }
 243.                        
 244.                         /*
 245.                        
 246.                         if (!Globals.Err)
 247.                         {
 248.                                 //Skriv til en ny fysisk fil kun hvis det ikke finnes feil i gammel fil
 249.                                 //Eventuelle feilmeldinger finnes i loggen
 250.                                 string filePath = "<path>filnavn.txt";  
 251.  
 252.                                 using (StreamWriter swriter = new StreamWriter(filePath))
 253.                                 {
 254.                                         swriter.Write(strB.ToString());
 255.                                 }  
 256.  
 257.                                
 258.                                 //Gi nytt navn til gammel fil
 259.                                 // <Kode HER>
 260.                                
 261.                                 //Gi ny fil til navnet til den gamle filen
 262.                                 // <Kode HER>
 263.                         }
 264.                         */
 265.                        
 266.                        
 267.                         //Simulerer skriv til fil
 268.                         if (!Globals.Err)
 269.                         {
 270.                                 //Globals.Err settes i skrivFeilmelding
 271.                                 //Skriver linjen kun hvis det ikke er feil i kjøringen
 272.                                 //Fortsetter eksekvering slik at alle feil i filen kan logges og rettes før neste kjøring
 273.                                 Console.WriteLine(strB);
 274.                         }
 275.                
 276.                 } // END MAIN
 277.                
 278.                
 279.                
 280.                 public class Globals
 281.                 {
 282.                         //Verdien settes i skrivFeilmelding
 283.                         //Holder verdien av en variabel som kan modifiseres fra "over alt"
 284.                         private static bool _err;
 285.                         public static bool Err
 286.                         {
 287.                                 get { return _err; }
 288.                                 set { _err = value; }
 289.                         }
 290.                 }
 291.                
 292.                
 293.                 private static string checkIfNumeric(string n, int lNr, int fNr, string navn)
 294.                 {
 295.                         string retVal;
 296.                         //Alle numeriske verdier skal være 0 hvis de ikke er et gyldig nummer
 297.                         if (string.IsNullOrEmpty(n))
 298.                         {
 299.                                 retVal = "0";
 300.                         }
 301.                         else
 302.                         {
 303.                                 //Sjekk om feltet inneholder en gyldig numerisk verdi
 304.                                 decimal fNumerisk;
 305.                                 var isNum = decimal.TryParse(n, out fNumerisk);
 306.                                 if (!isNum)
 307.                                 {
 308.                                         //FEILMELDING
 309.                                         skrivFeilmelding(lNr, fNr, navn, "Verdi: " + n + " er ikke et gyldig nummer. Settes til 0.");
 310.                                         retVal = "nAn";
 311.                                 }
 312.                                 else
 313.                                 {
 314.                                         retVal = n;
 315.                                 }
 316.                         }
 317.                         return retVal;
 318.                 }       //END checkIfNumeric
 319.                
 320.                 private static void skrivFeilmelding(int lNr, int fNr, string navn, string e)
 321.                 {
 322.                         //Bør vel skrives til en eller annen fil/logg??
 323.                         //Se Funksjonen WriteToErrorLog() nederst i programmet
 324.                         //if (lNr == 0 && fNr == 0 && navn == "") { WriteToErrorLog(e + "n------------------------------------------------------------------n");}
 325.                         //else { WriteToErrorLog("Feil i linjenummer " + lNr + ", feltnummer " + fNr + " med navn " + navn + "n" + e + "n------------------------------------------------------------------n");}
 326.                         Console.WriteLine("Feil i linjenummer " + lNr + ", feltnummer " + fNr + " med navn " + navn + "n" + e + "n------------------------------------------------------------------n");
 327.                         Globals.Err = true;
 328.                 }       //END skrivFeilmelding
 329.                
 330.                 private static string removeDecimalSign_And_EnforceTwoDecimalDigits(int iFnr, int iLnr, string str)
 331.                 {
 332.                         string retVal = "";
 333.                         string sNum1, sNum2;
 334.                         int l;
 335.                        
 336.                         try
 337.                         {
 338.                                 //Splitt nummeret i 2 felter for å isolere tall før og etter desimalskilletegn
 339.                                 string[] sNum = str.Split(",", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 340.                                 l = sNum.Length;
 341.                                                
 342.                                 if (l == 0)
 343.                                 {
 344.                                         //Det er ikke innhold i feltet. Sett det til 0
 345.                                         sNum1 = "0";
 346.                                         sNum2 = "0";
 347.                                 }
 348.                                 else
 349.                                 {
 350.                                         sNum1 = checkIfNumeric(sNum[0], iLnr, iFnr+1, Constants.UBWFieldName[iFnr]);
 351.                                         if (sNum1 == "nAn")
 352.                                         {
 353.                                                 //Hvis sNum1 = "nAn" settes feltet sTrimmed til 0
 354.                                                 retVal = "0";
 355.                                         }
 356.                                         else
 357.                                         {
 358.                                                 if (l == 1)
 359.                                                 {
 360.                                                         //Hvis sNum.Length er 1 finnes det ikke desimaler i nummeret
 361.                                                         //Legg til 2 desimaler
 362.                                                         retVal = sNum1 + "00";
 363.                                                 }
 364.                                                 if (l == 2)
 365.                                                 {
 366.                                                         //Linjenummer, feltnummer og navn sendes med kun for å gi en eventuell informativ feilmelding
 367.                                                         sNum2 = checkIfNumeric(sNum[1], iLnr, iFnr+1, Constants.UBWFieldName[iFnr]);
 368.                                                         if (sNum2 == "nAn")
 369.                                                         {
 370.                                                                 sNum2 = "0";
 371.                                                         }
 372.                                                         //Hvis sNum2 er et tall sjekkes lengden for å avgjøre antall 0 - nuller - vi skal legge til
 373.                                                         //Hvis sNum2 = "nAn" rører vi ikke feltet sTrimmed
 374.                                                         if (sNum2.Length == 1) { retVal = sNum1 + sNum2 + "0"; }
 375.                                                         if (sNum2.Length == 2) { retVal = sNum1 + sNum2; }
 376.                                                         if (sNum2.Length > 2) { retVal = sNum1 + sNum2.Substring(0, 2); }
 377.                                                 }
 378.                                         }
 379.                                 }
 380.                         } catch (Exception e) { skrivFeilmelding(iLnr, iFnr+1, Constants.UBWFieldName[iFnr], e.Message); }
 381.                         return retVal;
 382.                 } //END removeDecimalSign_And_EnforceTwoDecimalDigits
 383.                
 384.                 private static string constructLine(int iFnr, int iLnr, string str)
 385.                 {
 386.                         string retVal = "";
 387.  
 388.                         try
 389.                         {
 390.                                 //Konstruer linjen, felt for felt
 391.                                 //Datatypen forteller om feltet skal høyre eller venstrejusteres
 392.                                 if (Constants.UBWDatatype[iFnr].ToLower() == "s" || Constants.UBWDatatype[iFnr].ToLower() == "su")
 393.                                 {
 394.                                         retVal = str.PadRight(Constants.UBWFixedFieldLength[iFnr], Constants.blanke);
 395.                                 }
 396.                                 else if (Constants.UBWDatatype[iFnr].ToLower() == "n" || Constants.UBWDatatype[iFnr] == "nx")
 397.                                 {
 398.                                         if (string.IsNullOrEmpty(str))
 399.                                         {
 400.                                                 str = "0";
 401.                                         }
 402.                                         retVal = str.PadLeft(Constants.UBWFixedFieldLength[iFnr], Constants.blanke);    
 403.                                 }
 404.                                 else { skrivFeilmelding(iLnr, iFnr + 1, Constants.UBWFieldName[iFnr], "Feil angivelse av datatype. Kan kun være 's', 'su', 'n' eller 'nx'"); } 
 405.                         }
 406.                         catch (Exception e2) { skrivFeilmelding(iLnr, iFnr+1, Constants.UBWFieldName[iFnr], e2.Message); }
 407.                        
 408.                         return retVal;
 409.             }   //END constructLine
 410.          
 411.                 /*  
 412.                         public static void WriteToErrorLog(string strLog) {
 413.                                 //Eksempel på skriv til en logg
 414.                                 //Feilmeldinger kan eksempelvis skrives hit
 415.                                 //Når programmet starter kan man slette logger eldre enn i dag slik at man alltid har dagens logg tilgjengelig.
 416.                                 StreamWriter log;
 417.                                 FileStream fileStream = null;
 418.                                 DirectoryInfo logDirInfo = null;
 419.                                 FileInfo logFileInfo;
 420.  
 421.                                 string logFilePath = Constants.errLogPath;
 422.                                 logFileInfo = new FileInfo(logFilePath);
 423.                                 logDirInfo = new DirectoryInfo(logFileInfo.DirectoryName);
 424.                                
 425.                                 //Lag en ny mappe dersom den ikke finnes
 426.                                 if (!logDirInfo.Exists) logDirInfo.Create();
 427.                                
 428.                                 if (!logFileInfo.Exists)
 429.                                 {
 430.                                         //Lag en ny fil dersom den ikke eksisterer
 431.                                         fileStream = logFileInfo.Create();
 432.                                 }
 433.                                 else
 434.                                 {
 435.                                         //Filen eksisterer. Åpne den
 436.                                         fileStream = new FileStream(logFilePath, FileMode.Append);
 437.                                 }
 438.                                
 439.                                 //Hent tidsbegreper
 440.                                 DateTime date = DateTime.Now;
 441.                                 int h = date.Hour;
 442.                                 int m = date.Minute;
 443.                                 int s = date.Second;
 444.  
 445.                                 //Skriv feilmeldingen. Legg til time:minutt:sekund til linjen med feilmeldingen
 446.                                 log = new StreamWriter(fileStream);
 447.                                 //log.WriteLine(h + ":" + m + ":" + s + " - " + strLog);
 448.                                 log.WriteLine(date.ToString(Constants.dateTimeFormat) + " " + strLog);
 449.                                 log.Close();
 450.                         }   //END WriteToErrorLog
 451.                        
 452.                         public static int Housekeeping() {
 453.                                 //Sletter alle linjer i feilloggen med dato mindre enn dagens dato minus antall dager å beholde linjer
 454.                                 //Hver linje starter med datoen de ble skrevet til filen
 455.                                 string strFilePath = Constants.errLogPath;
 456.                                 //DateTime dT = DateTime.Now;
 457.                                 DateTime cutOffDate = DateTime.Now;
 458.                                 cutOffDate = Convert.ToDateTime(cutOffDate).Subtract(TimeSpan.FromDays(Constants.daysToKeep));
 459.                                 DateTime dateOnLine, dateValue;
 460.                                 string strOldText;
 461.                                 string n = "";
 462.                                 string strDate = "";
 463.                                 int deletedLines = 0;
 464.                                
 465.                                 StreamReader sr = File.OpenText(strFilePath);
 466.                                 while ((strOldText = sr.ReadLine()) != null)
 467.                                 {
 468.                                         strDate = strOldText.Substring(0, 19);
 469.                                        
 470.                                         if (DateTime.TryParse(strDate, out dateValue)) {
 471.                                                 //Vi har datoen på linjen. Linjen slettes hvis den er for gammel
 472.                                                 if (cutOffDate <= dateValue) {
 473.                                                         n += strOldText + Environment.NewLine;
 474.                                                 }
 475.                                                 else { deletedLines += 1; }
 476.                                         }
 477.                                         else {
 478.                                                 //Feil ved konvertering av dato, hopp over (linjen vil ikke bli slettet)
 479.                                                
 480.                                         }
 481.                                 }
 482.                                 sr.Close();
 483.                                 File.WriteAllText(strFilePath, n);
 484.                                 return deletedLines;
 485.                         }       //END DeleteFromErrorlog
 486.                 */
 487.  
 488.         } // END Program
 489.  
 490. }       //END namespace
 491.  
Parsed in 0.101 seconds